ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Ε.2176/03.11.2020

Κοινοποίηση των εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών α) Γ6/49808/1516/06.10.2020 «Προσωρινά μέτρα για τη θέση σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων» και β) 65019/12.10.2020 «Διευκρινίσεις για προσωρινά μέτρα θέσης σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων» εγκυκλίων οδηγιών του.

Πρωτότυπο έγγραφο

Γ6/49808/1516/06.10.2020

65019/12.10.2020

_____

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 106 72, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2132122400

Fax: 210.3645413

Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2020

Ε.2176

ΠΡΟΣ

Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

α) Γ6/49808/1516/06.10.2020 «Προσωρινά μέτρα για τη θέση σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων» και

β) 65019/12.10.2020 «Διευκρινίσεις για προσωρινά μέτρα θέσης σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων» εγκυκλίων οδηγιών του.

Κοινοποιούμε τις ως άνω εγκυκλίους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ενημέρωσή σας και την, κατά λόγω αρμοδιότητας, εφαρμογή.

Λόγω της ύπαρξης σοβαρού τεχνικού προβλήματος στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπ.Υ.Με., επιτρέπεται για την αντιμετώπιση της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης, η κυκλοφορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών κάθε κατηγορίας (μηχανοκίνητων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) και λεωφορείων, δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, χωρίς την έκδοση του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω σχετική (α) κοινοποιούμενη εγκύκλιο.

Ειδικότερα, για την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας και εισφορών, για την έκπτωση από τέλη κυκλοφορίας λόγω ακινησίας και για την χορήγηση βεβαιώσεων περί μη οφειλής από τέλη κυκλοφορίας, για τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στις κοινοποιούμενες εγκυκλίους, οι Υπηρεσίες θα αναγνωρίζουν τα κατά περίπτωση σχετικά έγγραφα δικαιολογητικά των Περιφερειακών Δ/νσεων Μεταφορών μέχρι την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

 


       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671