ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΥ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Ε.2180/05.11.2020

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 18602-11/09/2020 (Β' 3881) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).».

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΑ' ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδικας 10184, Αθήνα

Τηλέφωνο 210 3375 294

Fax 210 3375 354

E-Mail d.eleg@aade.gr

Ιστότοπος www.aade.gr

Αθήνα, 05 Νοεμβρίου 2020

Ε.2180

 

 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 18602-11/09/2020 (Β' 3881) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).»»

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες την υπ' αριθμ. 18602-11/09/2020 (Β' 3881) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.)».

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των συνημμένων διατάξεων από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ., διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Οι επισυναπτόμενες διατάξεις εκδίδονται σε συνέχεια των υπ' αριθμ. οικ.7330-07/04/2020 (Β' 1426) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΤΤ9028-12/05/2020 (Β' 1854) και υπ' αριθμ. 11341-11/06/2020 (Β' 2252) αποφάσεων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και αφορούν Δελτία Αιτούντων Διεθνή Προστασία με ημερομηνία λήξης από 13/03/2020 και έπειτα.

Για την παράταση ισχύος των ανωτέρω αναφερόμενων τίτλων λαμβάνεται υπ' όψιν το τελευταίο ψηφίο του αριθμού υπόθεσης ασύλου, με την επιφύλαξη του άρθρ. 2 της εν θέματι απόφασης.

Σε περίπτωση επικάλυψης των προαναφερθέντων αποφάσεων και των συνακόλουθων Ε.2092-24/06/2020 και Ε.2110-14/07/2020 σχετικών εγκυκλίων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από την υπ' αριθμ. 18602-11/09/2020 (Β' 3881) απόφαση, για τον ακριβή προσδιορισμό της παράτασης ισχύος λαμβάνεται υπ' όψιν η τελευταία απόφαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Ένα (1) φύλλο - Απόφαση υπ' αριθμ. 18602

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671