ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ (πλην Υπ. Οικονομικών)"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
13.11.2020

Ε.Ε.Τ.: Χρήση σφραγίδων νομικών προσώπων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

13 Νοεμβρίου 2020

Χρήση σφραγίδων νομικών προσώπων

Με το άρθρο 3, παρ. 12 του Ν.4156/2013 (ΦΕΚ, Α’ 122) καταργήθηκε η υποχρέωση χρήσης της σφραγίδας του νομικού προσώπου στο χώρο που υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Για να εφαρμοστεί όμως, η παραπάνω διάταξη, θα πρέπει στο έγγραφο που υπογράφεται να υπάρχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του νομικού προσώπου, δηλαδή η επωνυμία και η νομική μορφή, η έδρα και ο αρ. Γ.Ε.ΜΗ. αυτού. Επίσης στο χώρο όπου τίθεται η υπογραφή θα πρέπει να αναγραφεί το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπογράφοντος νομίμου εκπροσώπου του. Εάν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά δεν απαιτείται και εταιρική σφραγίδα. Η εταιρική σφραγίδα όμως, θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη εάν δεν υπάρχουν στο έγγραφο τα παραπάνω εξατομικευτικά στοιχεία του νομικού προσώπου και του εκπροσώπου του.

   

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671