ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 46980/195/13.11.2020

Ανάκληση της εγκυκλίου αρ. πρ. 46609/343/12-11-2020.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ.Κώδικας: 101 10 Αθήνα

 

Αθήνα, 13-11-2020

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 46980/195

ΠΡΟΣ: 1) Ο.Α.Ε.Δ. – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εθ. Αντιστάσεως 8 Άλιμος 174 56

2)Ο.Α.Ε.Δ. – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εθ. Αντιστάσεως 8 Άλιμος 174 56

3) Ο.Α.Ε.Δ. – Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εθ. Αντιστάσεως 8 Άλιμος 174 56

4) ΑΑΔΕ Καρ. Σερβίας 10

Αθήνα 105 62

5)e- ΕΦΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

(Υπόψην Γεν. Δ/ντή Οικ. Υπηρεσιών)

Αγ. Κωνσταντίνου 8

Αθήνα 102 41

ΚΟΙΝ: 1) Ο.Α.Ε.Δ. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Εθ. Αντιστάσεως 8 Άλιμος 174 56 2) Ο.Α.Ε.Δ. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Εθ. Αντιστάσεως 8 Άλιμος 174 56 3) Ο.Α.Ε.Δ. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εθ. Αντιστάσεως 8 Άλιμος 174 56 4) ΑΑΔΕ ( Υπόψην Προέδρου) Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 105 62 5) e- ΕΦΚΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Αγ. Κωνσταντίνου 8

Αθήνα 102 41

Θέμα: « Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων αριθ. 34341/5991/18-9-2020 (ΦΕΚ Β’ 4014/2020) «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων , απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α’ 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» και Τροποποίηση αυτής με την ΚΥΑ αριθ. οικ.42407/8205/16-10-2020 (ΦΕΚ Β’ 4581/16-10-2020) - Τροποποίηση της αριθ. 34341/5991/18-9-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων , απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α’ 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» (Β’ 4014) ».

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρ. 46609/343/12-11-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας

Ανακαλείται το με αρ. πρ. . 46609/343/12-11-2020 έγγραφο από την έκδοση του.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671