ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αρ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1132326 ΕΞ 2020/12.11.2020

Προσωρινή αναστολή δασμών για ορισμένα αγαθά που προορίζονται για αεροσκάφη, σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου και τον εκτελεστικό καν. 2018/1517 της Επιτροπής.

Αρ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1132326 ΕΞ 2020 /12-11-2020

Προσωρινή αναστολή δασμών για ορισμένα αγαθά που προορίζονται για αεροσκάφη, σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου και τον εκτελεστικό καν. 2018/1517 της Επιτροπής.

Λήψη αρχείου (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ)

   

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671