ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΟΑΕΔ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΟΑΕΔ Αρ. Πρωτ.: 71623/18.11.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη δωρεάν πρόσβαση 50.000 ανέργων στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του Coursera.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8

17456 Άλιμος

Πληροφορίες: Δ.Τσάμη

Τηλέφωνο: 2109989209

Email: a3@oaed.gr

Χρόνος διατήρησης:

Βαθμός προτεραιότητας:

Ημερομηνία: 18-11-2020

Αρ. Πρωτ.: 71623

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη δωρεάν πρόσβαση 50.000 ανέργων στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του Coursera

Έχοντας υπόψη:

1. Τις υπ’ αριθμ. 2997/59/02-06-2020, 4466/98/25-08-2020 και 5554/111/13-10-2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ο ΟΑΕΔ ενέκρινε τη συνεργασία του με την εταιρεία Coursera.

2. Τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας οι οποίες είναι ραγδαίες και τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, που κάνουν ακόμα πιο αναγκαία την αποτελεσματικότερη στήριξη, από τον OAEΔ, των ανέργων και των εποχικά απασχολούμενων.

3. Το γεγονός ότι ο ΟΑΕΔ, ως μέλος της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, προτίθεται να αναλάβει από κοινού δράση με έναν αναγνωρισμένο διεθνή φορέα παροχής ηλεκτρονικής κατάρτισης, την εταιρεία Coursera, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανέργων και την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

4. Την πρόθεση της εταιρείας Coursera να παρέχει δωρεάν πρόσβαση έως 15 Φεβρουαρίου 2021 σε σειρά διαδικτυακών μαθημάτων για κάθε άνεργο εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και γνώσεων τους και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.

5. Το υπογεγραμμένο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων με βάση την υπ’ αριθμ. 5554/111/13-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. αποφασίζει:

Καλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από Τετάρτη 18/11/2020 και ώρα 16:00 έως και την Τετάρτη 2/12/2020 και ώρα 23:59 ή έως τη συμπλήρωση των 5 0.000 προσφερόμενων θέσεων.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ανέργους γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου (www.gov.gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https ://www .gov .gr /ipiresies /ekpaideuse /psephiakes -dexiotetes /dorean -katartise -gia -anergous -coursera επιλέγοντας τη διαδρομή gov . gr ” - “Εκπαίδευση” - “Ψηφιακές Δεξιότητες” - “Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους ( Coursera )”. Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν υποχρεωτικά να αποδεχτούν τους όρους τόσο της υπεύθυνης δήλωσης όσο και της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων κάνοντας “κλικ” στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Περιεχόμενο προγράμματος

Ο ΟΑΕΔ, ως ο βασικός δημόσιος φορέας εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, υλοποιεί δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, προκειμένου να διευκολύνει την είσοδο των ανέργων στην αγορά εργασίας μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει νέα επαγγέλματα και αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες (μεταξύ των οποίων και για ψηφιακές δεξιότητες) σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

O ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την εταιρεία Coursera στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της τελευταίας, παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του, σε 77 σειρές μαθημάτων υποτιτλισμένων στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 αγγλόγλωσσες σειρές μαθημάτων της εταιρείας Coursera, με στόχο τη γενικότερη αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους, τη βελτίωση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων γνώσεων.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Coursera μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης online πλατφόρμας εκπαίδευσης που διαθέτει, παρέχει σειρά μαθημάτων σε πλήθος ειδικοτήτων σε συνεργασία με τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia University, Duke University, Ecole Polytechnique, Johns Hopkins University, Imperial College, New York University, Princeton University, Stanford University, University of Chicago, University of Leeds και Yale University.

Ενδεικτικές σειρές μαθημάτων με ελληνικούς υπότιτλους είναι οι εξής (Παράρτημα 1):

 Αρχές και πρακτικές διαχείρισης έργων

 Διαχείριση έργου (Project management)

 Η λιτή διαχείριση (Lean management) στην παραγωγή και στις υπηρεσίες

 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

 Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας

 Υλικοτεχνική υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας

 Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης

 Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO)

 Κύριο μάθημα Διαχείρισης Προϊόντων Λογισμικού

 Διαχείριση προϊόντων λογισμικού

 Εισαγωγή στον προγραμματισμό με MATLAB

 Προγραμματισμός με MATLAB για μηχανικούς και φυσικούς επιστήμονες

 Διαχείριση συγκρούσεων

 Διαδικασίες λογισμικού και ευέλικτες πρακτικές

 Πώς να αναπτύξετε τις ηγετικές σας δεξιότητες

 Ανάγκες πελατών και απαιτήσεις λογισμικού

 Η κυβερνοασφάλεια και οι δέκα τομείς της

 Βασικές αρχές Υπολογιστικής

 H εργαλειοθήκη του Unix

 Διαπολιτισμική επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων

 Πώς θα μάθετε να μαθαίνετε: Ισχυρά διανοητικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να κάνετε κτήμα σας δύσκολα γνωστικά αντικείμενα

Διαδικασία και διάρκεια προγράμματος

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, θα αποστέλλεται σε εβδομαδιαία βάση ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους ωφελούμενους με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εγγραφή και πρόσβασή τους στην πλατφόρμα της εταιρείας Coursera.

Ημερομηνία λήξης διαδικασίας επιλογής σειράς μαθημάτων ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2020.

Ημερομηνία λήξης παρακολούθησης διαδικτυακών μαθημάτων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις σειρές των διαδικτυακών μαθημάτων της εταιρείας Coursera με ελληνικούς υπότιτλους παρέχονται στον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.coursera.org/search?index=prod_all_products_term_optimization&allLanguages=Greek

Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης των διαδικτυακών μαθημάτων

Όσοι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς κάθε επιλεγόμενο μάθημα, θα τους παρέχεται δωρεάν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την εταιρεία Coursera.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

1. Αρχές και πρακτικές διαχείρισης έργων

2. Διαχείριση έργου (Project Management)

3. Η λιτή διαχείριση (Lean Management) στην παραγωγή και στις υπηρεσίες

4. Προετοιμαστείτε για τη συνέντευξη (Ενότητα μαθήματος)

5. Πώς να γράψετε ένα βιογραφικό σημείωμα (Μάθημα με βάση εργασία)

6. Πέρα από τη Silicon Valley: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε οικονομίες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο

7. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

8. Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας

9. Υλικοτεχνική υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας

10. Εργασίες εφοδιαστικής αλυσίδας

11. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO)

12. Διαχείριση προϊόντων λογισμικού

13. Πώς να φτιάξετε έναν ιστότοπο μέσα σε ένα σαββατοκύριακο! (Μάθημα με βάση εργασία)

14. Μαθηματικά για τη Μηχανική Μάθηση

15. Προγραμματισμός με MATLAB για μηχανικούς και φυσικούς επιστήμονες

16. Εισαγωγή στα Διακριτά Μαθηματικά για την Επιστήμη των Υπολογιστών

17. Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης

18. Εισαγωγή στον προγραμματισμό με MATLAB

19. Εισαγωγή στην Εγκληματολογία

20. Διαχείριση συγκρούσεων

21. Τύποι συγκρούσεων

22. Τα θαύματα της ανθρώπινης γλώσσας: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

23. Μαθηματικά για τη Μηχανική Μάθηση: Λογισμός πολλών μεταβλητών

24. Διαδικασίες λογισμικού και ευέλικτες πρακτικές

25. Πώς να αναπτύξετε τις ηγετικές σας δεξιότητες

26. Τύποι προσωπικοτήτων στον χώρο εργασίας

27. Ανάγκες πελατών και απαιτήσεις λογισμικού

28. Η κυβερνοασφάλεια και οι δέκα τομείς της

29. Βασικές αρχές Υπολογιστικής

30. Κύριο μάθημα Διαχείρισης Προϊόντων Λογισμικού

31. Συνδυαστική και πιθανότητα

32. H εργαλειοθήκη του Unix

33. Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία

34. Διαπολιτισμική επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων

35. Αλγοριθμική σκέψη (1ο Μέρος)

36. Πρώτες Βοήθειες σε θέματα ψυχολογίας

37. Πώς θα μάθετε να μαθαίνετε: Ισχυρά διανοητικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να κάνετε κτήμα σας δύσκολα γνωστικά αντικείμενα

38. Μάθετε πώς να μαθαίνετε (1)

39. Μάθετε πώς να μαθαίνετε (2)

40. Τηλεφωνική γλώσσα (Ενότητα μαθήματος)

41. Πώς να κατανοείτε και να γίνεστε κατανοητοί/-ές στο τηλέφωνο (Ενότητα μαθήματος)

42. Οργανώστε τον τρόπο παρουσίασής σας (Ενότητα μαθήματος)

43. Τηλεδιάσκεψη: Επαφή διαπροσωπική αλλά διαδικτυακή (Ενότητα μαθήματος)

44. Γίνετε δημοσιογράφος: Μάθετε πώς να μεταδίδετε τις ειδήσεις!

45. Φιλοσοφία, επιστήμη και θρησκεία: Θρησκεία και επιστήμη

46. Μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη και design

47. Η ηγετική ικανότητα ως πηγή έμπνευσης: Ηγεσία με σύνεση

48. Μοντέρνα τέχνη και μοντέρνες ιδέες

49. Γονική καθημερινότητα: Βασικά στοιχεία για την ανατροφή των παιδιών

50. Πώς λειτουργεί το καθετί: Εισαγωγή στη Φυσική

51. Μάθετε μανδαρινικά κινέζικα

52. Κινέζικα για αρχάριους

53. Ο εθισμένος εγκέφαλος

54. Κοινωνικές νόρμες, κοινωνική αλλαγή I

55. Πώς θα μάθετε να μαθαίνετε: Ισχυρά διανοητικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να κάνετε κτήμα σας δύσκολα γνωστικά αντικείμενα (Ισπ.)

56. Τέχνη & δραστηριότητα: Διαδραστικές στρατηγικές ενασχόλησης με την τέχνη

57. Εισαγωγή στη Λογική

58. Κατανόηση της βίας

59. Πώς θα μάθετε να μαθαίνετε: Ισχυρά διανοητικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να κάνετε κτήμα σας δύσκολα γνωστικά αντικείμενα (Γαλλ.)

60. Κατανόηση της μνήμης: Εξηγώντας την ψυχολογία της μνήμης μέσα από ταινίες

61. Ναρκωτικά, χρήση ναρκωτικών, πολιτική για τα ναρκωτικά και υγεία

62. Σύντομη σειρά μαθημάτων του Πανεπιστημίου Στάνφορντ με θέμα τον θηλασμό

63. Ο Αμερικανικός Νότος: Οι ιστορίες, η μουσική και η τέχνη του

64. Τι είναι είδηση;

65. Χάρτες και γεωχωρική επανάσταση

66. Εισαγωγή στη Θεωρία Γραφημάτων

67. Ολυμπιακοί Αγώνες και ΜΜΕ

68. Τι σημαίνει να είσαι επιστήμονας

69. Μηχανική του απαραμόρφωτου στερεού ( Γαλλ.)

70. Καθορίζοντας τα φύλα στον ζωγραφικό καμβά: Τέχνη και φύλο

71. Μάθετε μανδαρινικά κινέζικα: Κύρια εργασία

72. Η αλήθεια για τις γάτες και τους σκύλους

73. Ebola: Βασικές γνώσεις για επαγγελματίες υγείας

74. H πορεία διαμόρφωσης του Προέδρου των ΗΠΑ: Σύντομη ιστορική αναδρομή σε πέντε

εκλογικές αναμετρήσεις

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671