ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ (πλην Υπ. Οικονομικών)"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
18.11.2020

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 (Προσκλήσεις σε όλη την Ελλάδα).

https://www.espa.gr

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2020

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 (Προσκλήσεις σε όλη την Ελλάδα)

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Ενεργές Προσκλήσεις

• Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5009

• Στην Περιφέρεια Κρήτης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5015

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5021

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5023

• Στην Περιφέρεια Αττικής: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5026

• Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5027

• Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5043

Έχουν λήξει:

• Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4980

• Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5020

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5028

• Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5034

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5010

• Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5012

 

 

 

 

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671