ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
19.11.2020

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα μετά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών - Αναλυτικά παραδείγματα.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα μετά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών - Αναλυτικά παραδείγματα

Ολοκληρώνεται και νομοθετικά το πλαίσιο που διασφαλίζει την αύξηση των καθαρών μισθών στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ολοκληρώνεται και νομοθετικά το πλαίσιο που διασφαλίζει την αύξηση των καθαρών μισθών στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Μετά την νομοθετική ρύθμιση για το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης, χθες κατατέθηκε στη Βουλή και η ρύθμιση για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Κερδισμένοι θα βγουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες, καθώς η μείωση καλύπτει και αυτούς.

Η διαφορά που θα δουν στον μισθό τους οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι από 12 ευρώ τον μήνα για έναν μεικτό μισθό των 1000 ευρώ αλλά μπορεί να ξεπερνά τα 77 ευρώ τον μήνα για έναν υψηλότερο μισθό των 2500 ευρώ όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα που επεξεργάστηκε το theTOC.

Ιδού λοιπόν πώς διαμορφώνεται η εικόνα από 1/1. Να σημειωθεί ότι το όφελος δεν αφορά στους εργαζόμενους του δημοσίου –στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα- οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και από το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης.

· Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1000 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 1225 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 821 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 405 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι 12,1 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 17,9 ευρώ.

· Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1200 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 1470 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 953 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 518 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι 18 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 21,5 ευρώ.

· Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1400 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 1716 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 1083 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 633 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι 24,2 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 25,1 ευρώ.

· Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1600 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 1961 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 1214 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 746 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι -30,3 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 28,6 ευρώ.

· Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1800 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 2206 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 1340 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 865 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι 39,1 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 32,2 ευρώ.

· Για μεικτό μισθό της τάξεως των 2000 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 2451 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 1460 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 990 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι 50 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 35,8 ευρώ.

· Για μεικτό μισθό της τάξεως των 2500 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 3064 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 1763 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 1301 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι 77,2 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 44,8 ευρώ.

Η μείωση του εργοδοτικού κόστους, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα και προκύπτει από το γεγονός ότι η εισφορά του εργοδότη, θα μειωθεί από το 24,33% που είναι σήμερα, στο 22,54%.

Όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα, το όφελος για τον εργοδότη μπορεί να κυμαίνεται από τα 324 ευρώ τον χρόνο για έναν μεικτό μισθό 1000 ευρώ και να φτάνει μέχρι και στα 1000 ευρώ τον χρόνο για έναν μεικτό μισθό 3000 ευρώ.

Πηγή: https://www.thetoc.gr/

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671