ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ (πλην Υπ. Οικονομικών)"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
30.11.2020

Διασύνδεση των Π/Σ ΓΕΜΗ - ΕΛΤΕ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΤΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

Αθήνα, 30/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/2020

« Διασύνδεση των Π/Σ ΓΕΜΗ - ΕΛΤΕ »

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν, μετά από σχετικό αίτημα της, οι διαδικασίες διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το αντίστοιχο Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών και ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται :

• H άμεση πρόσβαση του ΓΕΜΗ στο Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών και ορκωτών ελεγκτών λογιστών,

• Η ενημέρωση της ΕΛΤΕ αναφορικά με τον διορισμό των ελεγκτικών εταιρειών και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο και την ολοκλήρωσή του, αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων,

• Η λήψη ιστορικών και στατιστικών στοιχείων από το ΓΕΜΗ για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από το 2011 έως σήμερα,

• Η δυνατότητα πληροφόρησης σχετικά με τον αριθμό διενεργηθέντων ελέγχων στις οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων ανά ελεγκτική εταιρεία και ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Η ανωτέρω πρωτοβουλία εντάσσεται στα πλαίσια ενίσχυσης της διαφάνειας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671