ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

  ΘΕΜΑΤΑ


Εύρεση
στα "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ"
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣTA ΘΕΜΑΤΑ
"ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Βάλτε μία λέξη κλειδί ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   ΕΡΓΑΤΙΚΑ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ   NOMOI Π.Δ. 

Πίσω στην αρχική 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA (από 22/11/2020 ως σήμερα)

Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 4/19.01.2021 (Αρ. Πρωτ. 19485)
Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ.ΤΑΥΤΕΚΩ). 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 3/07.01.2021 (Αρ. πρωτοκόλλου: 6154)
Συγκρότηση και λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας του έτους 2021 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 2/05.01.2021 (Αρ. Πρωτ.: 2023/Σ628)
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 1/05.01.2021 (Α.Π. 1987)
Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης πρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας. 

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 351584/29.12.2020
Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιο- δικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) προσωπικού του τ. ΤΑΠ - ΔΕΗ. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 54/28.12.2020 (Αρ. Πρωτ. 349657/Σ109752)
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών. 

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 343897/22.12.2020
Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2020 (Γ’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 53/21.12.2020 (Αρ.πρωτ.:342535)
Χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ -Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες. 

ΕΦΚΑ Αριθμ. 339747/18.12.2020
Συμπλήρωση της υπ' αρ. 59679/12-3-2020 διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) «Υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Θ-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» παρ. 2 εδαφ. β του άρθρου 6, του ν. 4412/2016 (Β' 831). 

ΕΦΚΑ Αριθμ. Πρωτ. 338446/17.12.2020
Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021. 

ΕΦΚΑ Αριθ. Πρωτ. Σ23/10/17.12.2020
Χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 52/16.12.2020 (Αριθμ. Πρωτ. Σ60/34/337754)
Αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης από 1/10/2019 και επανυπολογισμός των συντάξεων. 

Οδηγός ΕΦΚΑ (09/12/2020)
ΕΦΚΑ: Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την Επιστροφή ποσών Μειώσεων Κύριων Συντάξεων σε Κληρονόμους Version 8.0 - 09/12/2020. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 51/08.12.2020 (Αρ. Πρωτ.: 326768/Σ103395)
Α. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4756/2020 που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές και άλλες ρυθμίσεις. Β. Κοινοποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ. 49250/2712 (ΦΕΚ 5298/τ. Β’/02-12-2020) Κ.Υ.Α.. 

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 321487/01.12.2020
Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών Ταξί, έτους 2020. 

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.: 315958/27.11.2020
Παράταση μέχρι 04/12/2020 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020. 

Αριθμ. 308681/23.11.2020
Συγχώνευση Περιφερειακών Τμημάτων Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Βόρειου Τομέα σε Υποκαταστήματα Μισθωτών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων. 

ΕΦΚΑ Αρ. πρωτοκόλλου 309015/23.11.2020
Τροποποίηση της 14171/2020 Απόφασης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ 

Πίσω στην αρχική 


Ανάπτυξη και φιλοξενία Cybex S.A.